Cel rajdu

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA WYDARZENIA

Głównym założeniem wydarzenia jest promowanie aktywności sportowej oraz wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Środki zebrane podczas wydarzenia zostaną przekazane wybranym organizacjom, które swoją działalnością umożliwiają podopiecznym rozwój w obszarze sportu poprzez organizację treningów i obozów, aktywną rehabilitację oraz zapewnienie dostępu do sprzętu. Organizacje które będziemy wspierać:

  • Stowarzyszenie VeloAktiv
  • Klub Sportowy Zero Załamki
  • PSONI Koło w Działdowie

Głównym celem finansowym organizacji jest zakup własnego środka transportu dla podopiecznych, którym mogliby przewozić sprzęt na wyjazdy oraz zawody. Jeżeli jednak zebrane środki na to nie pozwolą, organizacje planują zakupić sprzęt sportowy w postaci rowerów ręcznych – handbike. Koszt jednego takiego roweru to ok. 40.000 zł.

Beneficjenci

Głównym celem finansowym organizacji jest zakup własnego środka transportu dla podopiecznych, którym mogliby przewozić sprzęt na wyjazdy oraz zawody. Jeżeli jednak zebrane środki na to nie pozwolą, organizacje planują zakupić sprzęt sportowy w postaci rowerów ręcznych – handbike. Koszt jednego takiego roweru to ok. 40.000 zł.